Politica de confidențialitate

 

  • Pentru utilizarea facilitaţilor www.breadandspices.ro, poate apărea necesitatea de a vă cere informaţii cu caracter personal, cum ar fi: numele dumneavoastră, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon. Aceste informaţii nu vor fi folosite pentru a vă transmite alte oferte, sau informaţii despre serviciile firmei noastre fără acordul dumneavoastră.
  • www.breadandspices.ro se obligă să protejeze confidenţialitatea vizitatorilor săi. Niciun fel de informaţii cu caracter personal nu vor fi transmise către terţi, cu excepţia a acelor parteneri www.breadandspices.ro care asigură buna funcţionare a acestui site.
  • Informaţiile colectate sunt foarte importante şi de aceea sunt confidenţiale. www.breadandspices.ro nu oferă informaţiile unor terţe persoane fără consimţământul dumneavoastră expres şi prealabil. Totuşi, putem furniza unor terţi informaţii de ordin general referitoare la vânzări, trafic pe site precum şi alte informaţii, însă aceste statistici nu vor conţine date cu caracter personal.
  • În afară excepţiilor expuse mai sus, www.breadandspices.ro nu va dezvălui niciun fel de informaţii personale despre utilizatorii săi către terţe părţi fără a avea în prealabil acordul acestora. www.breadandspices.ro poate dezvălui informaţii identificabile personal atunci când legea prevede în mod expres acest lucru, sau atunci când serviciul său sau informaţia respectivă sunt necesare pentru a proteja drepturile şi interesele www.breadandspices.ro.